Postbus 10.000, 2620 Hemiksem info@hvk-aem.be +32 3 887 82 42
Hebr. 13:5

Bid dat vervolgde gelovigen Gods nabijheid mogen voelen.

1 Kor. 12:20, 26

Bid dat zij zich verbonden mogen voelen met het grote Lichaam van Christus.

2 Kor. 1:3-5

Bid dat zij door God getroost mogen worden wanneer leden van hun familie worden gedood, gekwetst of gevangen omwille van hun getuigenis.

 

 

Kol. 4:3

Bid dat zij mogelijkheden krijgen om het Evangelie te delen.

Fil. 1:14

Bid dat ze met vrijmoedigheid over Christus kunnen spreken.

Matt. 5:44

Bid dat ze hun vervolgers mogen vergeven en liefhebben.

Hand. 9:25

Bid dat hun zendingsactiviteiten niet ontdekt worden door autoriteiten of anderen die hen willen doen zwijgen.

Hand. 5:41

Bid dat zij zich mogen verblijden in hun lijden.

Efez. 6:17

Bid dat Gods Woord hen mag verfrissen en ze kunnen groeien in geloof.

Judas 20-25

Bid dat zij versterkt mogen zijn door de gebeden van hun geloofsgenoten.