Postbus 10.000, 2620 Hemiksem info@hvk-aem.be +32 3 887 82 42

BEMOEDIG

Het sturen van bemoedigingskaarten

Post verstuurd aan christenen die vervolgd worden, is belangrijk om verschillende redenen:

Druk zetten

Post maakt duidelijk aan de overheden dat we de toestand van deze christen kennen en dat we het ons aantrekken!

Liefde tonen

Post getuigt van de liefde en de eenheid tussen de volgelingen van Jezus Christus over de gehele wereld.

NIET vergeten

Post is het bewijs voor onze vervolgde familie, dat zij niet vergeten zijn.

Kostbaar!

Iedere kaart of brief die een gevangene of zijn familie ontvangt, wordt als een kostbaar geschenk ervaren!

Richtlijnen bij het schrijven

Let op de volgende punten als u kaarten schrijft naar vervolgde christenen:

GEEN organisatie

Vermeld nooit de naam van HVK of van een andere organisatie, niet op de kaart, en ook niet op de envelop.

GEEN eigen adres

Vermeld niet uw volledige adres, wel kunt u uw naam opschrijven, de datum waarop u de kaart verstuurt en dat u uit 'Belgium' afkomstig bent.

GEEN beledigingen

Schrijf niets op de kaart wat als beledigend kan worden ervaren door de autoriteiten.

Doe uw kaart in een envelop, plak deze dicht en schrijf het genoemde adres op de envelop.